Tag Archives: mixing glass

An toàn khi sử dụng đồ thuỷ tinh

Mixing Glass

Đây là những điều cần thiết cho người sử dụng ly thuỷ tinh. Các bạn nên chú trọng đến chất lượng của các đồ thuỷ tinh và làm cách nào để sử dụng chúng cho tốt. Những hướng dẫn nhỏ dưới đây bước đầu nhằm cung cấp cho bạn một số kiến thức về cách sử dụng đồ thuỷ tinh.