Standard Shaker

450.000

Standard Shaker: Bình, dụng cụ lắc, thường đi kèm với Cocktail Strainer