Bar Spoon

315.000

Bar Spoon: Muỗng pha chế dùng để khuấy và có thể ghim trang trí